Zorg aanbod

Wijkzorg Haaglanden

Wij bieden verschillende vormen van zorg, te weten:

 1. Persoonlijke verzorging
 2. Verpleging
 3. Terminale zorg
 4. Gespecialiseerde zorg: ALS en wondzorg

Persoonlijke verzorging

Als u een (chronische) ziekte heeft of als u steeds moeilijker voor uzelf kunt zorgen door ouderdom of ziekte, kunnen wij u helpen door persoonlijke verzorging te bieden.

Persoonlijke verzorging is gericht op activiteiten op het gebied van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Denk hierbij aan hulp bij het douchen, wassen, scheren, aan- en uitkleden, bed opmaken, eten en drinken, verwisselen van incontinentie materiaal en huidverzorging, toiletgang en bij het aanbrengen van prothesen of sling maar ook hulp bij het aan/uit doen van orthopedisch schoeisel .

Verpleging

Bij verpleging gaat het om herstellen of voorkomen van een aandoening  U kunt hierbij denken aan o.a.

 • Wondzorg
 • Stomazorg
 • Katheterzorg
 • Sonde
 • Bloedglucose meten
 • Toereiken van medicatie
 • Toediening van medicatie, bv. door middel van injecties

Naast verpleegtechnische handelingen geven wij ook advies over hoe u het beste kunt omgaan met uw ziekte en-/of handicap. Het leven met een aandoening of beperking kan veel emoties teweegbrengen. Onze zorgverleners kunnen zo nodig optreden als een coach.

Palliatieve zorg

Als u geconfronteerd wordt met een levensverkortende aandoening, komt er veel op u af. Ook dan biedt Wijkzorg Haaglanden de zorg die u nodig heeft. Het doel van palliatieve zorg is niet de genezing, maar om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. De zorg is vooral gericht op het voorkomen en het verlichten van pijn lijden. Er is hierbij niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten die u ervaart, maar ook voor eventuele emotionele problemen die zich kunnen voordoen. We streven ernaar om de zorg zo veel mogelijk aan te laten sluiten op uw wensen.

Aanvraag bij het CIZ

Om in aanmerking te komen voor palliatieve zorg heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De aanvraag hiervoor kan gedaan worden door uzelf, uw huisarts of het ziekenhuis. Wij kunnen u hierbij uiteraard begeleiden.

Stervensbegeleiding

Wijkzorg Haaglanden biedt stervensbegeleiding aan huis. Dit is zorg die wordt verleend tijdens de laatste levensfase.

Als een patiënt te horen krijgt dat hij/zij niet lang meer te leven heeft, dan is de inzet van terminale zorg aangewezen. In zo’n situatie is het begrijpelijk dat veel mensen deze allerlaatste levensfase thuis in hun vertrouwde  omgeving willen doorbrengen, samen met degenen die hen dierbaar zijn.

In de laatste periode van het leven is professionele terminale zorg belangrijk en waardevol. Alles is erop gericht om het levensproces zo goed mogelijk af te ronden. Dit houdt in dat nare ziekteverschijnselen, zoals pijn, jeuk of benauwdheid en dergelijke, worden bestreden. Er kan ook hulp in de vorm van emotionele steun aan de patiënt en zijn naasten worden ingezet als sprake is van niet-lichamelijke klachten, zoals angst of depressie.

Gespecialiseerde zorg: wondzorg en ALS

Wondzorg

Heeft u last van een chronische wond, die maar niet wil genezen? Heeft u bijvoorbeeld een operatiewond, een diabetische voet, een doorligwond of een wond als gevolg van een verminderde bloedcirculatie in de benen? Dan biedt Wijkzorg Haaglanden gespecialiseerde wondzorg op maat. Wij behandelen complexe wonden die niet vanzelf genezen.

Wij helpen u bij de aanvraag van wondzorg indicatie, en starten gelijk met een plan van aanpak.

ALS

Dit is een spierziekte die op meerdere vlakken tot problemen kan leiden. Hoewel deze ziekte ongeneeslijk is, kunnen de klachten die met deze ziekte gepaard gaan, wel goed worden behandeld.  De behandeling is erop gericht dat de patiënt zo min mogelijk klachten heeft. Wijkzorg Haaglanden heeft de expertise in huis om u deze professionele zorg te bieden.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Contact