Zorg aanbod

Wijkzorg Haaglanden

Wij bieden verschillende vormen van zorg, te weten:

 1. Persoonlijke verzorging
 2. Verpleging
 3. Terminale zorg
 4. Gespecialiseerd in wondzorg

Persoonlijke verzorging

Als u een (chronische) ziekte heeft of als u steeds moeilijker voor uzelf kunt zorgen door ouderdom of ziekte, kunnen wij u helpen door persoonlijke verzorging te bieden.

Persoonlijke verzorging is gericht op activiteiten op het gebied van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Denk hierbij aan hulp bij het douchen, wassen, scheren, aan- en uitkleden, bed opmaken, eten en drinken, verwisselen van incontinentie materiaal en huidverzorging, toiletgang en bij het aanbrengen van prothesen of sling maar ook hulp bij het aan/uit doen van orthopedisch schoeisel .

Verpleging

Bij verpleging gaat het om herstellen of voorkomen van een aandoening  U kunt hierbij denken aan o.a.

 • Wondzorg
 • Stomazorg
 • Katheterzorg
 • Sonde
 • Bloedglucose meten
 • Toereiken van medicatie
 • Toediening van medicatie, bv. door middel van injecties

Naast verpleegtechnische handelingen geven wij ook advies over hoe u het beste kunt omgaan met uw ziekte en-/of handicap. Het leven met een aandoening of beperking kan veel emoties teweegbrengen. Onze zorgverleners kunnen zo nodig optreden als een coach.

Palliatieve zorg

Als u geconfronteerd wordt met een levensverkortende aandoening, komt er veel op u af. Ook dan biedt Wijkzorg Haaglanden de zorg die u nodig heeft. Het doel van palliatieve zorg is niet de genezing, maar om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. De zorg is vooral gericht op het voorkomen en het verlichten van pijn lijden. Er is hierbij niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten die u ervaart, maar ook voor eventuele emotionele problemen die zich kunnen voordoen. We streven ernaar om de zorg zo veel mogelijk aan te laten sluiten op uw wensen.

 

Stervensbegeleiding

Wijkzorg Haaglanden biedt stervensbegeleiding aan huis. Dit is zorg die wordt verleend tijdens de laatste levensfase.

Als een patiënt te horen krijgt dat hij/zij niet lang meer te leven heeft, dan is de inzet van terminale zorg aangewezen. In zo’n situatie is het begrijpelijk dat veel mensen deze allerlaatste levensfase thuis in hun vertrouwde  omgeving willen doorbrengen, samen met degenen die hen dierbaar zijn.

In de laatste periode van het leven is professionele terminale zorg belangrijk en waardevol. Alles is erop gericht om het levensproces zo goed mogelijk af te ronden. Dit houdt in dat nare ziekteverschijnselen, zoals pijn, jeuk of benauwdheid en dergelijke, worden bestreden. Er kan ook hulp in de vorm van emotionele steun aan de patiënt en zijn naasten worden ingezet als sprake is van niet-lichamelijke klachten, zoals angst of depressie.

Gespecialiseerd in wondzorg

Wondzorg

Heeft u last van een chronische wond, die maar niet wil genezen? Heeft u bijvoorbeeld een operatiewond, een diabetische voet, een doorligwond of een wond als gevolg van een verminderde bloedcirculatie in de benen? Dan biedt Wijkzorg Haaglanden gespecialiseerde wondzorg op maat. Wij behandelen complexe wonden waar vacuüm geassisteerd wondhandeling voor nodig is (negatieve druktherapie).

Wij maken een plan van aanpak op maat en starten de zorg gelijk.

Neem vrijblijvend contact met ons op